[Fan Translation][English] Full Patch Rewrite – Bản dịch của Amaterasu Translations

Công bố full patch cho Rewrite – Amaterasu Translations

Ngày 25 tháng 1 năm 2013, Amaterasu Translations đã công bố full patch tiếng Anh cho Rewrite, visual novel thứ chín của Key.

Đây là bản dịch hoàn thiện 100% cho tất cả route trong Rewrite, bao gồm hai route cuối cùng và quan trọng nhất là Moon và Terra. Amaterasu đã phát hành hai partial patch trước đây.

Xem các lưu ý và link download patch của Amaterasu tại blog của họ:  Rewrite Complete Patch Released (http://amaterasu.tindabox.net/blog/?p=1659).

Chân thành cảm ơn các thành viên của Amaterasu Translations vì công việc tuyệt vời này!

[Fan Translation][English] Partial Patch mới (20/12/2012) cho Rewrite – Bản dịch của Amaterasu Translations

Công bố partial patch thứ hai cho Rewrite – Amaterasu Translations

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Amaterasu Translations đã công bố partial patch thứ hai cho Rewrite.

Đây là bản dịch route của năm nhân vật nữ chính đầu tiên của Rewrite: Kanbe Kotori, Ohtori Chihaya, Konohana Lucia, Senri Akane và Nakatsu Shizuru. Hai route quan trọng nhất là Moon và Terra vẫn chưa được dịch.

Xem các lưu ý và link download patch của Amaterasu tại blog của họ:  Rewrite Character Routes Partial Patch (http://amaterasu.tindabox.net/blog/?p=1659).

Chân thành cảm ơn các thành viên của Amaterasu Translations vì công việc tuyệt vời này!