Tổng hợp toàn bộ 4-koma về Key trên website chính thức của Visual Art’s

Toàn bộ các mẫu truyện 4-koma về các tác phẩm của Key đăng trên website chính thức của Visual Art’s (www.product.co.jp) sẽ được tổng hợp lại và phát hành thành một quyển sách riêng bởi VisualStyle (tạp chí mạng của Visual Art’s) mang tên “Nyatsume Kyoudai”. Quyển sách dày 164 trang, hiện chưa rõ thông tin phát hành. Có thể xem trực tuyến các mẫu truyện trong website chính thức (chặn IP ngoài Nhật Bản).