Phát hành「Visual Art’s★MottoSP」

Visual Art’s thông báo sẽ phát hành một sản phẩm mới là「Visual Art’s★MottoSP」trên hệ máy di động video Android, cùng website chính thức: http://sp.v-motto.jp/. Các game đầu tiên trên hệ này là 4 tác phẩm đầu tiên của Key (Kanon, AIR, CLANNAD, planetarian) với tỉ lệ hình 16:9. Continue reading “Phát hành「Visual Art’s★MottoSP」”