[Catalog] [Manga] Rewrite Comic Anthology

Bìa "Rewrite Comic Anthology"
 • Các tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Ichijinsha
 • Ngày phát hành: 24 tháng 9, 2011
 • ISBN: 978-4758006552
 • Giá: 890 ¥

Một tuyển tập nhiều manga của Rewrite, mang nhãn “DNA Comics”, do nhiều tác giả và họa sĩ thực hiện. Chi tiết thêm xem tại Amazon.co.jp.

[Catalog] [Light Novel] Rewrite Earth Star Comics

Bìa "Rewrite Earth Star Comics"
 • Các tác giả: Nhóm biên tập Earth Stars Comics (tác giả), ZEN (minh họa)
 • Nhà xuất bản: Yasufumi Hall
 • Ngày phát hành: 27 tháng 9, 2011
 • ISBN: 978-4803002782
 • Giá: 945 ¥
 • Số trang: 144

Light novel dựa theo Rewrite được vẽ bởi ZEN. ZEN từng minh họa cho nhiều manga và light novel chính thức lẫn không chính thức của Key. Chi tiết thêm xem tại Amazon.co.jp.

[Catalog] [Light Novel] Rewrite SSS

Bìa "Rewrite SSS" tập 1.
Bìa "Rewrite SSS" tập 2.
Bìa "Rewrite SSS" tập 3.
 • Các tác giả: San-nichi-dō (tác giả), Utatori (tác giả), Kodama Shin’ichirō (tác giả), Mikka-dō (tác giả), Yagi Rentarō (tác giả), Nagi Koishi (tác giả), Hiduki Yorui (minh họa), Otorih (minh họa), Kaoru. (minh họa), Aito Ushio (minh họa), Asahigawa Hiyori (minh họa), Ryūgashō (minh họa), Aotsuki Shinobu (minh họa), Visual Art’s/Key (giám sát)
 • Nhà xuất bản: Harvest Press
 • Ngày phát hành: 1 tháng 10, 2011 (tập 1); 1 tháng 12, 2011 (tập 2); 25 tháng 1, 2012 (tập 3)
 • ISBN: 978-4434159619 (tập 1); 978-4434161216 (tập 2); 978-4434161223 (tập 3)
 • Giá: 672 ¥
 • Số trang: 239 (tập 1); 239 (tập 2); 247 (tập 3)

Một light novel dựa theo bản chính của Rewrite, nhưng phát triển thành các mẫu truyện mở rộng (spin-off). Tập đầu tập trung vào Kanbe Kotori và Konohana Lucia. Đây là series thứ 3 trong dòng SSS riêng của Visual Art’s/Key, do nhiều tác giả và họa sĩ thực hiện. Chi tiết thêm xem tại Amazon.co.jp.